Puheenjohtajalta: Feministisiä ratkaisuja rasismia vastaan

Sisäinen turvallisuus on Suomessa uhattuna rasismin nousun takia. Kaksi ulkomaalaistaustaisiin kohdistunutta puukotusta viikossa ovat vain jäävuoren huippu vuosia pahentuneelle rasistiselle väkivallalle, viharikoksille ja syrjinnälle.

 

Feministinä en voi puolustaa tasa-arvoa, jos suljen silmäni rasismilta. Siksi kirjoitan nyt konkreettisista ratkaisuista rasismia vastaan.

 

Rasismin nousu Suomessa ei ole uusi asia, ja se on noteerattu myös kansainvälisesti. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomitea on seurannut Suomen rasismitilanteen kehittymistä useamman vuoden. 

 

Amnestyn Suomen osasto julkaisi komitean huomioita tällä viikolla, ja haluan nostaa näistä muutaman esiin.

 

Ihmisoikeuskomitea toteaa, että viharikosten määrä Suomessa on kasvanut huomattavasti kahden viime vuoden aikana ja aliraportointi on edelleen merkittävä ongelma. Sen lisäksi rikosoikeusjärjestelmässä on selkeitä puutteita esim. vihamotiivien tunnistamisessa.

 

⁠Ihmisoikeuskomitea pitää erityisen ongelmallisena poliitikkojen vihapuhetta. On merkittävää, että kansainvälinen ihmisoikeustaho toteaa poliitikkojen lietsoneen esim. muukalaisvihaa ja islamofobiaa ilman, että puolueet asettavat heitä vastuuseen teoistaan.

 

Komitea on myös huolestunut viranomaisten kyvystä tunnistaa viharikokset ja puuttua niihin. Esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulun järjestämä vuosittainen viharikoksia koskeva koulutus on vapaaehtoinen, ja se on jouduttu perumaan useaan otteeseen kiinnostuksen puutteen vuoksi.

 

Huolenaiheiden rinnalle komitea on antanut Suomelle suosituksia mm. viharikosten torjumiseksi. Toisin sanoen he tarjoilevat konkreettisia ja valmiiksi mietittyjä ehdotuksia Suomen valtiolle siitä, miten tätä rehottavaa rasismia voitaisiin kitkeä.

 

Tässä niistä muutama: 

 

  • Suomen on uudistettava viharikoslainsäädäntö. Suomen on tuettava viharikoksista ilmoittamista ja varmistettava, että rikokset tutkitaan perusteellisesti, syylliset asetetaan syytteeseen ja tuomitut rangaistaan asianmukaisin seurauksin. 

 

  • On koulutettava poliisi ja muut viranomaiset. Esim poliisiammattikorkeakoulun muutettava viharikoksia koskeva koulutus pakolliseksi

 

  • On tuotava kouluihin antirasistinen lähtökohta ja koulutettava opettajat 

 

Ja lista toimenpiteistä on pitkä! Tästä voi lukea lisää esim. Amnestyn sivuilta – kiitos heille, että teette kansainvälistä ihmisoikeustyötä näkyväksi. 

 

Kukaan päättäjä ei voi väittää, ettei tiedä, miten torjua rasismia. Tietoa on. Nyt mitataan se, onko poliittista tahtoa tehdä muuta kuin moraaliposeerata.

 

Hallituksen on alettava itse johtaa esimerkillä.

 

Fatim Diarra

Kirjoittaja on Naisasialiitto Unionin hallituksen puheenjohtaja