Seksi ilman suostumusta on elämälle vierasta

Naisjärjestöt ovat jo vuosikausia vaatineet, että raiskaus tulee laissa määritellä suostumuksen puutteen eikä käytetyn väkivallan tai sen uhan kautta. Historiallisesti ei ole ollut itsestäänselvyys, että naisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Elämme kuitenkin vuotta 2018 ja lain on aika tulla tähän päivään. Raiskaus on vakava loukkaus ihmisen itsemääräämisoikeutta kohtaan. Raiskauksen määritteleminen suostumuksen puutteen kautta vastaa paremmin nykyaikaista käsitystä naisillekin kuuluvasta seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Laki on tapa kertoa, mikä on sallittua ja mikä ei. Laki on yhteiskunnallinen viesti, joka voi ehkäistä raiskauksia kun vapaaehtoisuuden ja suostumuksen merkityksestä keskustellaan.

#Metoo-kampanjan myötä naiset ovat nousseet ääneen ja häirintä- ja väkivaltakokemusten aiheuttama häpeä on muuttumassa keskusteluksi tekijän vastuusta. Naisasialiitto Unioni näkee, että keskustelusta on aika nousta seuraavalle tasolle; toimenpiteisiin yhteiskunnassa ja lakien muuttamiseen vastaamaan nykyisiä oikeuskäsityksiä.

Naisasialiitto Unioni on mukana Suostumus2018-kampajassa, joka on käynnistänyt kansalaisaloitteen laatimisen suostumuksen puutteen kirjaamisesta raiskauksen määritelmäksi. Eduskunnan naisverkosto on tehnyt lakialoitteen samasta aiheesta. Eduskunta keskustelee aloitteesta tänään 8.3. kyselytunnin jälkeen. Naisasialiitto Unioni haastaa meidät kaikki toimimaan fyysisen itsemääräämisoikeuden puolesta näin naistenpäivänä, niin kuin kaikkina muinakin päivinä. Suostumuksen puutteen lisääminen rikoslakiin raiskauksen määritelmäksi on tärkeä etappi kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Milla Pyykkönen
040 773 9632
paasihteeri@naisunioni.fi