Seksin oston täyskielto vähentänyt prostituutiota Norjassa

Kilpailutettu ja puolueeton tutkimus osoittaa, että Norjan vuonna 2009 säädetty seksin oston
kieltävä laki toimii tarkoitetulla tavalla. Prostituution kysyntä on vähentynyt ja laki on siten vähentänyt prostituutiota Norjassa. Laki ei ole lisännyt väkivaltaa prostituutiossa toimivia ihmisiä kohtaan. Tutkimusta on odotettu, koska keskustelu seksin oston täyskieltoon perustuvien lakien vaikutuksista on ollut erimielistä. Asiantuntijajärjestöt vaativat, että seksin oston täyskielto
otetaan käyttöön myös Suomessa.

Tutkijaryhmä arvioi, että ilman lakia markkinoiden koko olisi nyt 45 % suurempi kuin ennen sen voimaantuloa. Katuprostituutiossa markkinoiden koko on 40­65 % pienempi kuin vuonna 2008. Sisätiloissa tapahtuvassa prostituutiossa kysyntä on vähentynyt 1020 %. Lisäksi laki on yhdessä
ihmiskauppaa ja paritusta koskevan lain kanssa tehnyt Norjasta vähemmän houkuttelevan kohteen ihmiskaupalle.

Tutkimus teetettiin, koska seksin oston kieltävä malli on herättänyt huolta siitä, että laki vaikuttaa seksiä myyviin ihmisiin kielteisesti. Kyselyhaastattelussa seksiä myyvät naiset sanoivat, että miehet
tekevät ostopäätöksen nyt entistä nopeammin ja heitä otetaan vastaan myös etukäteen varmistamattomissa tiloissa. Tästä huolimatta tutkimus ei löytänyt todisteita siitä, että prostituutioon liittyvä väkivalta olisi lisääntynyt. Sen sijaan laki on tarjonnut seksin myyjille keinon ilmoittaa kohtaamastaan väkivallasta, tutkimusryhmä toteaa. Prostituutiossa toimiville ja siitä ulos
haluaville tarjolla olevia palveluita esitetään kuitenkin lisättäväksi.

Naisasialiitto Unioni ja Exit vaativat, että puolueettoman tutkimuksen tulos otetaan päätöksenteon pohjaksi myös Suomessa.

Kansanedustajien tulee päättää onko poliittisena tavoitteena prostituution vähentäminen vai sen normalisointi. Kysyntään puuttuminen on ainoa todistettu keino vähentää prostituutiota, toteaa
Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Katju Aro.

Syksyllä eduskunnan käsittelyyn tuleva esitys osittaisesta seksinostokiellosta on toimimaton kompromissi, joka perustuu kiistanalaisiin olettamuksiin kiellon vaikutuksista. Haittavaikutuksia tulisi torjua ennen kaikkea lisäämällä huomattavasti prostituutiossa toimivien ja siitä ulos
haluavien tukipalveluja.

Prostituution haitat vähenevät kun prostituutio vähenee. Malli, jossa sekä rajoitetaan kysyntää että tuetaan seksin myyjiä on mahdollinen, sanoo Exitin pääsihteeri Tanja Auvinen.

Monitieteisen tutkimuksen toteuttanut itsenäinen tutkimuslaitos Vista Analyse valittiin tehtävään Norjan hallituksen teettämän kilpailutuksen perusteella.

Linkki tutkimukseen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Sexkjopsloven-er-evaluert.html?id=765653

Naisasialiitto
Unioni on feministinen ja antirasistinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoite on sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Exit – pois prostituutiosta on prostituution vähentämiseen pyrkivä kansalaisjärjestö, joka on keskittynyt ennaltaehkäisevään työhön nuorten parissa.