Sijaissynnytysselvityslausunto

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyi kirjaus, jonka mukaan ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista tulee selvittää lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa. 4.4.2023 oikeusministeriö julkaisi selvityksen silmälläpitäen rajoitettujen ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimisen harkitsemista Suomessa.