”Sukupuoli ei saa olla rajoite” – Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja vaihtuu

Naisasialiitto Unionin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu sukupuolentutkija Nina Järviö, 30. Hänen edeltäjänsä, järjestön pitkäaikainen luotsaaja Katju Aro luopuu tehtävästä keskittyäkseen uuden Feministisen puolueen kasvattamiseen. Uusi puheenjohtaja nostaa tärkeimmäksi tavoitteeksi yhdenvertaisuuden kasvatuksessa.

”Lapsille pitää antaa mahdollisuus kasvaa vapaina sukupuoleen liittyvistä stereotypioista. Päiväkodeissa varttuu uusi sukupolvi, joka tulee muuttamaan yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi”, Nina Järviö sanoo.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostava sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on ollut Naisasialiitto Unionin kärkiteema jo vuosia. Järjestön kehuttu Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -projekti on kuitenkin nyt katkolla, eikä sen jatkorahoitus ole varmistunut.

”Olemme kouluttaneet projektissamme jo yli 1 000 kasvattajaa. Koulutukselle olisi kysyntää erityisesti nyt, kun varhaiskasvatusalan työntekijöiltä edellytetään ensi syksystä alkaen sukupuolisensitiivisyyteen liittyviä uusia taitoja”, Järviö toteaa.

Tänä vuonna 125 vuotta täyttävällä Naisasialiitto Unionilla on pitkä historia tasa-arvon edistämisessä kasvatuksessa ja koulutuksessa. Unionin ensimmäinen puheenjohtaja Lucina Hagman vastusti aikoinaan tyttö- ja poikakouluja niiden tarjoamien yksipuolisten sukupuoliroolien vuoksi ja oli mukana perustamassa Suomen ensimmäisiä yhteiskouluja.

Tohtorikoulutettava Nina Järviö, FM, on Unionin pitkäaikainen aktiivi. Hän valmistelee parhaillaan Helsingin yliopistossa väitöskirjaansa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyvästä kansalaistoiminnasta tutkimalla Tahdon2013-kansalaisaloitekampanjaa ja translain uudistamiseksi tehtyä vaikuttamistyötä.

Järjestön väistyvä puheenjohtaja Katju Aro on myös kesällä perustetun Feministisen puolueen puheenjohtaja ja luopuu Unionin puheenjohtajuudesta tulevien kuntavaalien vuoksi. Hän keskittyy hallituskautensa lopussa viemään loppuun järjestön uudistamistyön yhdessä viestintäkonsultti Sallamaari Muhosen kanssa, molemmat järjestön varapuheenjohtajina.

”Feministinen liike on voimistunut merkittävästi viime vuosina. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut seurata muutosta näköalapaikalta. Jätän tehtäväni huolissani poliittisesta maailmantilanteesta, mutta luottavaisena siitä, että uudistunut ja vahvistunut Unioni toimii jatkossakin vallan vahtikoirana”, Katju Aro sanoo.

Naisasialiitto Unioni on vuonna 1892 perustettu feministinen ja antirasistinen järjestö, jonka tavoitteita ovat naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Naisasialiitto Unioni ry:n puheenjohtajan valitsee järjestön hallitus.