Sukupuolitietoisuus osaksi varhaiskasvatuslakia

Kannanotto: Järjestöt vaativat sukupuolitietoisuutta osaksi varhaiskasvatuslakia

Naisasialiitto Unioni ry, Ihmisoikeusliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Seta ry

Tiedote 21.3.2014

Neljä tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestöä vaatii, että uudessa varhaiskasvatuslaissa huomioidaan selkeästi sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolitietoinen kasvatus sekä ihmisoikeuskasvatus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä jätti esityksensä uuden varhaiskasvatuslain pykäliksi tänään.

Järjestöt pitävät hyvänä asiana sitä, että työryhmä ottaa myönteisen kannan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena. Järjestöt kuitenkin painottavat, että tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen kasvatus sekä velvoite toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun tulee kirjata itse lakiin. Vain näin tavoitteesta tulee myös konkretiaa. Suomi on sitoutunut sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja varhaiskasvatuksella on tässä erityisen vaikuttava rooli.

”Monivuotinen varhaiskasvatuksen tasa-arvohankkeemme on osoittanut, että tasa-arvotyölle on tarvetta. Se vahvistaa varhaiskasvattajien ammattitaitoa ja avaa tätä kautta lapsille moninaisempia vaihtoehtoja toteuttaa itseään”, toteaa Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen.

Sukupuolitietoisuuden ja muun tasa-arvonäkökulman kirjaaminen lakiin edellyttää myös oppilaitoksilta tasa-arvo- ja ihmisoikeuskasvatuksen sisällyttämistä varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutukseen. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat tukea esimerkiksi
varhaiskasvatuksessa käytettävien materiaalien ja menetelmien valinnassa, jotta lasten oikeudet ja yhdenvertaisuus tulevat huomioiduiksi.

”Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, liittyen esimerkiksi etniseen taustaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen ei synny itsestään, vaan edellyttää tietoista toimintatapojen miettimistä. On myös tärkeää, että varhaiskasvatuksen työntekijät osaavat tukea sukupuoltaan
epätyypillisesti kokevaa tai ilmaisevaa lasta”, Setan pääsihteeri Aija Salo toteaa.

”Sukupuolitietoinen ohjaus pitää sisällään myös perheiden moninaisuuden huomioinnin. Perheiden moninaisuus on luonteva osa useiden lasten elämää. On ihmisoikeuksien mukaista, että jokainen lapsi saa tietoa moninaisista perhemuodoista sekä oman perheensä näkyväksi
varhaiskasvatuksen arjen käytännöissä”, Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä sanoo.

Varhaiskasvatuslakia valmistelleen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän jäsenistä STTK ja Tehyn edustajat jättivät työryhmän esitykseen eriävän mielipiteen, jossa ehdotetaan lakiin kirjattavaksi tasa-arvo- ja sukupuolitietoista kasvatusta ja velvoitetta toiminnalliseen
tasa-arvosuunnitteluun.

 

Naisasialiitto Unionin projekti Tasa-arvoinen kohtaaminen
päiväkodissa
järjestää 10.4. varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnatun
seminaarin. Seminaarissa julkistetaan verkkosivusto sukupuolitietoisen
varhaiskasvatuksen tueksi. Projektin materiaaleja: https://naisunioni.fi/sukupuolisensitiivisyys-varhaiskasvatuksessa