Suomen keskeytettävä ihmiskaupan uhrien käännytykset

Naisasialiitto Unioni ei hyväksy maahanmuuttovirasto Migrin päätöksiä käännyttää ihmiskaupan uhriksi joutuneita nigerialaisnaisia. Unioni vaatii, että naisten käännyttämiset keskeytetään ja heidät ohjataan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piiriin. Sisäministeri Paula Risikolta ja Suomen hallitukselta Unioni vaatii selvitystä siitä, miten Suomessa on päädytty noudattamaan Migrin poikkeuksellisen kireää ja ihmisoikeusvastaista laintulkintaa.

Unionin vaatimus perustuu Long Play -verkkojulkaisun sunnuntaina 14.8. julkaisemaan juttuun, joka paljastaa, että Suomi ei ole myöntänyt turvapaikkaa naisille, joiden Migri katsoo olevan ihmiskaupan uhreja. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet naiset ovat joutuneet käännytyksen jälkeen uudestaan ihmiskaupan uhreiksi. Unioni katsoo Suomen laiminlyövän törkeästi sitä koskevia kansainvälisten sopimusten ja EU-säännösten velvoitteita.

Suomea sitoo Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastainen sopimus, joka velvoittaa valtioita suojelemaan ja tukemaan ihmiskaupan uhreiksi epäiltyjä ihmisiä. Sopimuksen mukaan valtioiden tulee pidättäytyä käännyttämästä uhreiksi epäiltyjä silloin kun selvitysprosessi on vielä käynnissä. Suomella on sopimuksen nojalla velvollisuus huolehtia kaikin keinoin, ettei ihminen päädy uudestaan ihmiskaupan uhriksi. Nämä velvoitteet on kirjattu laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (17.6.2011/746). Naisasialiitto Unioni on osallistunut kyseisen lain ja sen toimeenpanon seurantaan ja katsoo, että Migrin päätökset rikkovat räikeästi lain tarkoitusta ja sen henkeä siten kuin se on valmistelutyössä laajassa yhteisymmärryksessä määritelty. Suomea sitoo velvoite tulkita ristiriitatilanteissa kansallisia lakeja ihmisoikeusmyönteisesti ja tämä velvoite on kirjattu myös Suomen ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan.

Migri on osoittanut piittaamattomuutta näistä velvoitteista jättäessään naisten tapaukset tutkimatta ja palauttaessaan ihmiskaupan uhreiksi epäiltyjä naisia Italiaan ja Nigeriaan, joissa heillä on suuri riski joutua uudestaan ihmiskaupan uhreiksi. Erityisen huolestuttavaa on, että Migri on ollut täysin tietoinen siitä, minkälaisiin olosuhteisiin se ihmisiä käännyttää. Migrin vuonna 2015 ilmestyneessä raportissa todetaan muun muassa, että nigerialaiset ihmiskaupan uhrit pakotetaan työskentelemään sairaina ja raskaana ollessaan. Silitysraudalla polttamista on käytetty yhtenä rangaistuksen muotona ja uhreja on kahlittu sänkyihin, jotta he eivät karkaisi. Erästä uhria oli kidutettu polttamalla tupakalla ympäri kehoa, pakottamalla hänet polvistumaan happoon ja hänen päänahkansa oli melkein poistettu. Lopuksi Migri toteaa, että äärimmäisissä tapauksissa ihmiskauppiaat ovat tappaneet uhrinsa. Siitä huolimatta Migri ei katso Suomeen selvinneiden naisten olevan ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lain tarkoittamalla tavalla henkisesti tai fyysisesti haavoittuvassa asemassa, jolloin heillä olisi oikeus lain tarjoamaan suojeluun. Naiset on sen sijaan palautettu takaisin ihmiskauppiaiden käsiin pienten lastensa kanssa.

Ihmiskauppaverkoston toiminta Nigeriassa ja Italiassa ja muuttoliikkeessä olevien nigerialaisnaisten riski joutua ihmiskaupan uhriksi on laajasti tiedossa. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan nigerialaisten naisten ihmiskauppa on kriisitasolla. Järjestön mukaan vuoden 2016 kesäkuuhun mennessä Italiaan on saapunut noin 3 600 nigerialaista naista, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. IOM:n raportin mukaan näistä naisista jopa 80 prosenttia päätyy prostituutioon. Ihmiskauppiaat käyttävät raportin mukaan vastaanottokeskuksia säilytystiloina, joista naiset kuljetetaan prostituutioon ympäri Eurooppaa.

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan toimistossa työskentelevä ylitarkastaja Venla Roth tekee parhaillaan selvitystä nigerialaisia ihmiskaupan uhreja koskevista Migrin päätöksistä. Naisasialiitto Unioni vaatii, että Suomi keskeyttää kaikki toimet ihmiskaupan uhreiksi epäiltyjen turvapaikanhakijoiden käännyttämiseksi, kunnes Venla Rothin selvitys valmistuu.

Lisäksi Unioni vaatii, että ihmiskaupan uhreiksi epäiltyjen turvapaikanhakijoiden tapaukset tutkitaan asianmukaisesti ja heidät ohjataan tutkinnan ajaksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piiriin. Mikäli ihmiskauppa osoitetaan toteen, tulee heille myöntää jatkuva oleskelulupa ihmiskaupan uhreina kansainvälisen suojelun ja erityisen haavoittuvan aseman perusteella. Tätä edellyttää Suomen velvoite suojella ja auttaa ihmiskaupan uhreja, erityisesti kun Suomi ei nykytilanteessa pysty takaamaan, että he eivät päätyisi ihmiskaupan uhreiksi uudestaan.