Syyskokouksen 2017 julkilausuma

Naisasialiitto Unioni päätti jo toistamiseen säilyttää jäsenyytensä avoimena vain naisille.
Yhdistyksen hallituksen esitys jäsenyyden avaamisesta kaikille sukupuolille hävisi äänin
26–29.

Naisasialiitto Unionin vuosikokous äänesti jäsenyyskysymyksestä viimeksi vuonna 2014.
Sääntömuutos vaatisi taakseen ¾ vuosikokouksen äänistä.

Kokouksessa käydyssä keskustelussa nousivat esiin kielteinen tasa-arvokehitys ja
naiserityisen järjestötoiminnan tarve. Näitä pidettiin tärkeimpinä syinä säilyttää
jäsenyysehto nykyisellään eli avoimena kaikille naisille jokaisen itsemäärittelyä
kunnioittaen.

Unionin tapahtumiin voivat jatkossakin osallistua kaikki sukupuolesta riippumatta, mikäli
osanottoa ei ole erikseen rajattu.

Naisasialiitto Unioni on antirasistinen feministinen järjestö, jonka tavoitteena on naisten
aseman parantaminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen.

Nina Järviö, puheenjohtaja
Naisasialiitto Unioni ry, 044 995 89 59

Milla Pyykkönen, pääsihteeri
Naisasialiitto Unioni ry, 040 773 9632