loading

Ääni naisille – Naisasialiitto Unionin syntyhistoria

Naisasialiitto Unionin toiminnan alkuvuosia käsittelevällä luennolla pohditaan järjestön syntyhistoriaa sekä ihmisiä, jotka olivat perustamassa nyt 125-vuotiasta järjestöä. Vuonna 1892 perustettu yhdistys pyrki parantamaan naisten asemaa niin opiskelun, työelämän kuin poliittisen vaikuttamisen saralla. Perustajat olivat nuoria, idealistisia naisia, joilla oli selvät sävelet naisten aseman kehittämiseksi Suomessa. Miten he onnistuivat tehtävässään? Keitä olivat ensimmäiset Unionin jäsenet? Miksi […]

Unionin historiaa

Unioni Naisasialiitto Suomessa ry – Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf (nykyisin Naisasialiitto Unioni ry – Kvinnosaksförbundet Unionen rf) perustettiin vuonna 1892. Ensimmäinen tapaaminen yhdistyksen perustamiseksi pidettiin 10.2.1892 Helsingissä Hotelli Kämpin peilisalissa ja virallinen perustamiskokous 1.10.1892 Helsingin Ruotsalaisen tyttökoulun juhlasalissa. Keisarillisen Senaatin vahvistamissa säännöissä todettiin, että ”liiton tarkoituksena on miesten ja naisten yhteistyön kautta vaikuttaa naisen […]