loading

Unionin historiaa

Unioni Naisasialiitto Suomessa ry – Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf (nykyisin Naisasialiitto Unioni ry – Kvinnosaksförbundet Unionen rf) perustettiin vuonna 1892. Ensimmäinen tapaaminen yhdistyksen perustamiseksi pidettiin 10.2.1892 Helsingissä Hotelli Kämpin peilisalissa ja virallinen perustamiskokous 1.10.1892 Helsingin Ruotsalaisen tyttökoulun juhlasalissa. Keisarillisen Senaatin vahvistamissa säännöissä todettiin, että ”liiton tarkoituksena on miesten ja naisten yhteistyön kautta vaikuttaa naisen […]