loading

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus on vuodesta 2006 saakka toiminut kehittämishanke, joka edistää sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta. Hankkeessa on videoitu suomenkielisten päiväkotien arkea ja videomateriaalin pohjalta on luotu itseopiskelumateriaalia sivustolle www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi. Lisäksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi on tuotettu materiaalia havainnointimenetelmistä toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun oppaaseen. Viime vuosina hanke on keskittynyt täydennyskouluttamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Hanke on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön (2010–2016) sekä Opetushallituksen rahoituksilla […]