loading

Ei äitimateriaalia, keskustelutilaisuus

Vapaaehtoinen lapsettomuus on viime vuosina ollut yhä enenevässä määrin esillä julkisuudessa. Vaikka lapsettomuuden valitseminen on nykyaikana mahdollista, erityisesti naisten vapaaehtoinen lapsettomuus herättää yhä negatiivisia reaktioita kuten ihmettelyä ja paheksuntaa. Äitiyttä pidetään naiselle luontaisena tilana, johon jokaisen naisen tulisi pyrkiä. Toisin toimivat naiset joutuvat selittelemään ja perustelemaan lapsettomuuttaan ja kohtaavat monenlaista suoraa ja epäsuoraa painostusta ja […]