loading

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajata

Päivähoitojärjestelmän rapauttaminen heikentää sukupuolten välisen tasa-arvon edistymistä ja työllisyyttä Suomessa sekä vaarantaa lasten oikeuden varhaiskasvatukseen. Naisasialiitto Unionin kanta on, että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajata. Suomen hallitus käy parhaillaan neuvotteluja rakenteellisista uudistuksista. Mediassa liikkuvien tietojen mukaan subjektiivista päivähoito-oikeutta on esitetty rajattavaksi tilanteissa, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Tällä hetkellä jokaisella lapsella on oikeus […]

Kotihoidontuen kuntalisällä ei tule pelata

TIEDOTE 7.10.2009 Naisasialiitto Unioni paheksuu kuntien yrityksiä kiertää subjektiivista päivähoito-oikeutta. Päivähoitojärjestelmän rapauttaminen heikentää työllisyyttä. Harkinnanvaraisuuden lisääminen päivähoidossa aiheuttaa tarpeetonta ja kallista byrokratiaa sekä heikentää perheiden ennaltaehkäisevän tuen perustaa. Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on pitkän yhteiskunnallisen keskustelun ja harkinnan tulos. Tänä päivänä suomalaiset naiset osallistuvat erittäin aktiivisesti työelämään. Tämä on saavutettu, vaikka syntyvyydessä Suomi on edustanut EU-maiden […]

Päiväkoti tärkeä maahanmuuttajalapsille

HS Mielipide 15.6.2007 Hallituksen aikeilla kajota subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen poistamalla ns. nollamaksuluokka on suoria seurauksia maahanmuuttajaperheiden integraatioon. Monet maahanmuuttajavanhempien lapset oppivat suomen kielen sekä kansalaisvalmiudet nimenomaan päiväkodissa. Lasten integraatiossa päiväkoti on siten keskeinen, sillä se edesauttaa kouluvalmiuksien saavuttamista ajallaan ja tukee parhaimmillaan lasten omaa identiteettiä yhteistyössä vanhempien kanssa. Ylen A-piste ohjelman taannoisen päiväkotikyselyn yhteydessä sosiaali- ja […]

Päivähoito tärkeä osa naisen asemaa

HS mielipide11.3.2007 Vaalien lähestyessä on käyty keskustelua jokaista lasta koskevan päivähoito-oikeuden rajoittamisesta. Näyttää siltä, että päivähoidon rajoittamisesta on tullut populistinen vaaliase, jolla ratsastetaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien perheiden ja naisten kustannuksella. Keskustelijoiden huolena tuntuu olevan, että työttömät tai vauvan kanssa kotona olevat vanhemmat panevat lapsensa hoitoon ja vievät hoitopaikat työssäkäyviltä. Kuitenkin Kuntaliiton selvityksen mukaan vuonna […]