loading

Lääkäreille ei tule antaa oikeutta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä

Lausunto kansalaisaloitteesta antaa (KAA 2/2015 vp) terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

Mielipidekirjoitus: Aborttikeskustelussa unohdettu naisten oikeudet

Mielipidekirjoitus, julkaistu Helsingin Sanomissa 8.3.2013 Aloit­teet abort­ti­lain­sää­dän­nön tiu­ken­ta­mi­sek­s niin, et­tä ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la oli­si oi­keus kiel­täy­tyä abor­tis­ta va­kau­muk­sen pe­rus­teel­la ja si­kiö­vau­rion vuok­si teh­tä­vän abor­tin ylä­ra­jaa alen­net­tai­siin, ovat saa­neet pal­jon me­dia­nä­ky­vyyt­tä. Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa […]