loading

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ heikosti resursoitua

Lausunto YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevasta yleissopimuksesta Suomen kahdeksannen määräaikaisraportin valmistelua varten

Translaki vaatii kiireellistä uudistamista

Lausunto translain uudistamisesta

Naisasialiitto Unioni vaatii naisia ja vähemmistöjä syrjivän lähetystyörahoituksen lopettamista

Kannanotto Unioni Naisasialiiton tietoon on tullut, että Suomen valtio rahoittaa lähetystyötä, joka on ristiriidassa tasa-arvo – ja yhdenvertaisuusperiaatteiden kanssa. Vuonna 2010 ulkoasiainministeriö myönsi 470 000 euroa kehitysyhteistyövaroja Suomen evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle (SEKL). Opetusministeriö myönsi 1.33 miljoonaa euroa SEKL:in ylläpitämälle ja sen periaatteisiin sitoutuvalle Kansanlähetysopistolle. Naisasialiitto Unioni pitää ongelmana seuraavia asioita: •SEKL:in mukaan naisten tulee olla alamaisia […]

Yhdenvertaisuudesta

Lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä Asia: Naisasialiitto Unionin lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä (OM 2008:1) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-lainsäädännön uudistustarve ja -vaihtoehdot Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintöön liittyen. Naisasialiitto Unionissa pidetään tärkeänä sekä yhdenvertaisuuslainsäädännön että tasa-arvoarvolainsäädännön uudistamistarpeiden selvittämistä. Naisasialiitto Unioni yhtyy NYTKIS ry:n (Naisjärjestöt yhteistyössä) esittämään lausuntoon yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä. Siten Unionin mielestä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja ja niiden toteutumista […]