loading

Ulkoministeriölle koskien ihmiskauppaa

Lausunto ulkoministeriölle työryhmän mietinnöstä koskien ihmiskauppaa Mietintö: EN:n ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietintö Naisasialiitto Unioni kiittää lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta saada pyynnöstä lisäaikaa lausunnolle. Mietinnössä on positiivisena […]

Hallituksen tasa-arvoselonteko

Lausunto ja kuuleminen: Hallituksen tasa-arvoselonteko Kuuleminen 10.3.2010 Naisasialiitto Unioni ry:n kommentit kirjallisina Naisasialiitto Unioni ry. kiittää mahdollisuudesta jo toistamiseen lausua tekeillä olevasta selonteosta ja pyytää tarkastelemaan uudestaan myös 25.5.2009 antamaansa […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto ja kuuleminen: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma Kirjalliset kommentit Sosiaali- ja terveysministeriölle. Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman laatimisessa. Yhdistys pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa […]

Kansalaisjärjestöistä

Lausunto ehdotuksesta sisäasiainministeriön kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011 Naisasialiitto Unioni ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi liittyen ehdotukseen sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011. Naisasialiitto Unioni toteaa, että strategiassa on ansiokkaasti paneuduttu siihen, […]

Yhdenvertaisuudesta

Lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä Asia: Naisasialiitto Unionin lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä (OM 2008:1) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-lainsäädännön uudistustarve ja -vaihtoehdot Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintöön liittyen. Naisasialiitto Unionissa pidetään tärkeänä sekä […]

Naisasialiitto Unioni tyytymätön eduskunnan tasa-arvotilanteeseen

Naisasialiitto Unioni lähetti helmikuun puolivälissä eduskunnan johdolle kirjeen, jossa se pyysi vastaanottajia vastaamaan neljään kysymykseen: 1) Mihin toimiin eduskunnassa on ryhdytty seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi, 2) Millä toimilla tasa- arvosuunnitelman toimeenpanosta […]