loading

Lausunto: määräaikaisraportin laatimiseksi Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCPR)/YK toteuttamisesta

Naisasialiitto Unioni kiittää lausuntopyynnöstä. Lausumme kysymyksiin niiltä osin kuin ne vastaavat osaamisaluetta sukupuolten tasa-arvoon liittyen. Kysymys numero 6.: Kommentoikaa raportoitua vihapuheen ja suvaitsemattomuuden lisääntymistä yhteiskunnassa ja antakaa tietoa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tarkoituksena vastata tehokkaasti seuraaviin raportoituihin seikkoihin: (a) viharikokset, häirintä ja vihapuhe, mukaan lukien verkossa (erityisesti sosiaalisessa mediassa) ja poliittisessa puheessa, joka kohdistuu ulkomaalaisiin […]

Ihmiskaupan uhrilla tulee olla mahdollisuus päästä turvakotiin

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi turvakotilaiksi

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen vaatii rahaa

EU:n perusoikeusviraston tuore raportti naisiin kohdistuvasta väkivallasta on karu muistutus siitä, että Suomi on naisille hyvin väkivaltainen maa. 47 prosenttia eli lähes puolet suomalaisista yli 15-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa ainakin kerran, monet toistuvasti. Naisasialiitto Unioni vaatii hallitukselta konkreettisia toimia väkivallan vähentämiseksi vielä tällä hallituskaudella. Hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa vuosille 2010-2015 tehty naisiin […]

Turvakotiverkostoa tulee vahvistaa, ei purkaa

Suomessa on pula turvakotipaikoista lähisuhdeväkivallan uhreille ja sen uhkan alla eläville. Turvakotipaikkojen määrä ei täytä kansainvälisiä suosituksia, mutta turvakotipaikkoja ei olla lisäämässä, vaan olemassa oleviakin turvakoteja ollaan nyt sulkemassa. Naisasialiitto Unionin syyskokous ilmaisee syvän huolensa Suomen turvakotiverkoston heikentämisestä. Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa turvakoti on lopetettu, ja Porin turvakodin tulevaisuus on epävarma. Keskustelua turvakotien lopettamisesta […]

Hallituksen tasa-arvoselonteko

Lausunto ja kuuleminen: Hallituksen tasa-arvoselonteko Kuuleminen 10.3.2010 Naisasialiitto Unioni ry:n kommentit kirjallisina Naisasialiitto Unioni ry. kiittää mahdollisuudesta jo toistamiseen lausua tekeillä olevasta selonteosta ja pyytää tarkastelemaan uudestaan myös 25.5.2009 antamaansa lausuntoa. Lähtökohdat – Koska naisten ja miesten kategorioissa on merkittäviä sisäisiä eroja, tulisi selonteossa käsitellä myös näitä eroja esimerkiksi lähtökohtanaan yhdenvertaisuuslain nimeämät ryhmät. Vain näin […]