loading

Kommentti: Ei syrjinnälle, kyllä 6+6+6-mallille

Naisasialiitto Unioni muistuttaa, että laki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän työhönotossa ja kannustaa kehittämään vanhempainvapaajärjestelmää tasa-arvoisemmaksi. Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) kommentoi Helsingin Sanomissa (19.2.2014), että kannattaa palkata nuoria miehiä töihin nuorten naisten […]

Vanhempainvapaasta

Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n lausunto hallituksen esitykseen HE 112/2006 vp vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry kiittää mahdollisuudesta tulla valiokunnan kuultavaksi mainitun esityksen kohdalla ja […]

Perhevapaat uudistettava kokonaan

HS Mielipide 20.9.2006 Sari Sarkomaa (HS mielipide 11.9.) puuttui tärkeään asiaan kritisoidessaan juuri eduskunnalle annettua lakiesitystä perhevapaiden uudistuksesta. Vapaiden tasaisempi jakautuminen naisille ja miehille sekä naisten työmarkkina-aseman parantaminen ovat toki […]