Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus on vuodesta 2006 saakka toiminut kehittämishanke, joka edistää sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta. Hankkeessa on videoitu suomenkielisten päiväkotien arkea ja videomateriaalin pohjalta on luotu itseopiskelumateriaalia sivustolle www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi. Lisäksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tueksi on tuotettu materiaalia havainnointimenetelmistä toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun oppaaseen. Viime vuosina hanke on keskittynyt täydennyskouluttamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Hanke on toiminut opetus- ja kulttuuriministeriön (2010–2016) sekä Opetushallituksen rahoituksilla (2017–).

 

Koulutus

 

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus järjestää koulututusta sukupuolisensitiivisyydestä, tasa-arvon edistämisestä ja toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille, opiskelijoille ja muille teemasta kiinnostuneille. Maksuttomaan varhaiskasvatuksessa työskenteleville suunnattuun koulutukseen voi ilmoittautua.

 

Sukupuolisensitiivisyys ja tasa-arvon edistäminen nousevat esiin tärkeinä teemoina varhaiskasvatusta ohjaavissa laeissa ja asiakirjoissa. Koulutuksessa käymme läpi tutkimuksiin perustuen varhaiskasvatuksen arjen keskeisiä näkökulmia tasa-arvoon. Tutustumme sukupuolisensitiivisyyteen ja sukupuolen moninaisuuteen. Koulutuksessa perehdytään myös toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun konkreettisesti sen kautta, miten suunnittelu saadaan osaksi oman työyhteisön arkea.

 

Koulutus tukee Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa ja lapsen yksiköllistä kohtaamista. Koulutus antaa konkreettisia menetelmiä havainnoida ja suunnitella arkea tasa-arvon näkökulmasta.

 

Räätälöityjä maksullisia koulutuksia voi tilata: projektipaallikko(a)naisunioni.fi

 

Opas

 

Olemme julkaisseet Tasa-arvoisen kasvatuksen oppaan vanhemmille ja muille lasten läheisille.

 

Joukkorahoituskampanjalla tehty opas perustuu sekä tutkimustietoon että yli vuosikymmenen ajan kartutettuun kokemukseen varhaiskasvatuksen ammattilaisten kouluttamisesta tasa-arvon edistämiseen. Kirja kumoaa aiheeseen liittyviä yleisimpiä harhaluuloja ja perustelee selkeästi, miksi jokaisen vanhemman pitäisi tuntea sukupuolitietoisuuden perusteet. Oppaassa perehdytään eri teemoihin tutkimuksen kautta ja ääneen pääsevät myös vanhemmat itse. Oppaan pääpaino on alle kouluikäisissä ja pikkukoululaisissa, mutta osa oppaan vinkeistä ulottuu teini-ikään asti.

 

Opasta voi tilata Unionin verkkokaupasta

We use cookies

We use cookies to optimise usability and performance in order to offer the best possible user experience.

Accept

No, thanks