Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeelle Cygnaeus-palkinto

Tämän vuoden Cygnaeus-palkinnon on voittanut Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke. Opetushallituksen vuotuinen palkinto myönnetään taholle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa.  Palkinto jaettiin 11.9.2019 Kuntamarkkinoilla.

Naisasialiitto Unionin hallinnoima Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke on lisännyt vuodesta 2010 alkaen tietoa tasa-arvosta ja sukupuolisensitiivisyydestä varhaiskasvatuksen kentällä käytännönläheisin menetelmin. Hankkeessa on tutkittu tasa-arvon tilannetta jalkautumalla päiväkoteihin, tuotettu laaja itseopiskelumateriaalia sisältävä verkkosivusto tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi sekä täydennyskoulutettu varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Hankkeen tarkoituksena on ollut tukea varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä lasten yksilöllistä kohtaamista. Opetushallituksen asiantuntijat ovat arvioineet, että hanke kohdistuu koulutuspoliittisesti tärkeään kehittämisalueeseen.

– Cygnaeus-palkinto on tärkeä tunnustus tekemästämme työstä. Teemme työtä sen eteen, että varhaiskasvatuksen kentällä ymmärretään, ettei tasa-arvo toteudu itsestään, vaan sen eteen pitää tehdä työtä. Edelleen jokaisessa koulutuksessamme on mukana ammattilaisia, joiden kollegat ihmettelevät sitä, mihin tasa-arvoa varhaiskasvatuksessa tarvitaan, projektipäällikkö Nea Alasaari Naisunionista kertoo.

Sukupuolten korostamisesta yksilön kohtaamiseen

Uusi varhaiskasvatuslaki vuodelta 2016 sekä velvoittava Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuodelta 2018 nostavat sukupuolisensitiivisyyden ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen esille. Hanke tukee tavoitteita käytännössä.

– Sukupuolisensitiivisyyteen liittyy vielä paljon ennakkoluuloja, virheellisiä käsityksiä ja väärää sanastoa. Sukupuolisensitiivisyydellä ei tarkoiteta esimerkiksi sukupuolten kieltämistä, vaan sitä että jokaisella lapsella olisi sukupuolesta riippumatta samat mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet, Nea Alasaari sanoo.

Viime vuosina hanke on tehnyt yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Toiminta on keskittynyt täydennyskoulutuksiin, joihin on osallistunut vuodesta 2010 lähtien lähes 2000 varhaiskasvatuksen ammattilaista ympäri Suomen. Maksuttoman verkkokoulutuksen on mahdollistanut Opetushallituksen tuki.

–  Hankkeen koulutukset ovat parhaimmillaan innostaneet osallistujia ja koko työyhteisöjä tutkimaan, kehittämään ja arvioimaan laadukasta varhaiskasvatusta, jossa tasa-arvoinen kohtaaminen on keskinen arvo. Varhaiskasvatuksen arjessa tasa-arvoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatus näkyy parhaimmillaan kaikkien lasten äänen kuulemisena ja lasten osallisuuden tukemisena, kuvaa lehtori Marjaana Marttila-Ojala Diakista.

Tiedustelut 

Lisätiedot hankkeesta:

Projektipäällikkö Nea Alasaari, p. 044 04 23 423, projektipaallikko@naisunioni.fi

Lisätiedot koulutusyhteistyöstä:

Lehtori Marjaana Marttila-Ojala, p. 040 509 1371, marjaana.marttila@diak.fi