TASA-ARVOKYSYMYKSET OVAT TÄRKEITÄ MYÖS PRESIDENTTIÄ VALITTAESSA

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen Suomessa vaatii edelleen pitkäjänteistä työtä yhteiskunnan jokaisella tasolla. Monissa kysymyksissä olemme jopa jäämässä EU:n keskiarvon alapuolelle. Naisten ja miesten palkkaero ei ole kaventunut. Perhekustannusten epätasainen jakautuminen estää nuorten naisten vakinaista työllistymistä ja rasittaa varsinkin pieniä palveluyrityksiä. Maaseudulla tilojen sukupolvenvaihdokset hoidetaan usein naispuolisten perillisten kannalta eriarvoisesti.

Erityisesti asennetasolla presidentin merkitys on suuri. Arvovaikuttajana presidentillä tulee olla asiantuntemusta ja poliittista tahtoa tasa-arvoonkin liittyvissä kysymyksissä. Tasa-arvo ei edisty sulkemalla silmät sukupuolen merkitykseltä. Presidenttiehdokkaita pitää punnita myös sen mukaan, mitä he ovat tehneet tasa-arvon edistämiseksi.

Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry katsoo, että Tarja Halosen valinta palvelee parhaiten tasa-arvon kehittymistä Suomessa. Halonen puolustaa erityisesti nykyisenlaisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion säilyttämistä. Hyvinvointivaltion tulevaisuus koskettaa varsinkin naisia, sillä naiset hoitavat yhä suurimman osan palkattomasta ja usein näkymättömäksi jäävästä hoivatyöstä. Julkinen sektori ja hoivatyö ovat myös naisten keskeisiä työllistäjiä. Ilman hyvinvointivaltion toimivia julkisia hoivapalveluita on vaarana, että naisten tekemän näkymättömän työn määrä kasvaa entisestään.

Jotta tasa-arvokysymykset eivät joutuisi suomalaisen politiikan sivuraiteelle, Unioni Naisasialiitto kannustaa äänestämään Tarja Halosta yli puoluerajojen.