Järjestöt: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot (SELI) on päätetty lakkauttaa
 osana laitoksen säästötoimenpiteitä. Lakkauttamisen seurauksena alan 
palvelurakenteiden kehittäminen ja tarvittava tutkimus työn pohjaksi 
ovat vaarassa pysähtyä Suomessa. Järjestöt vetoavat nyt kansanedustajiin
 SELI-toimintojen turvaamiseksi.

SELI on koordinoinut, tutkinut ja tuottanut tietoa suomalaisesta
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, valvonut kansallisen seksuaali- ja
lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman (2014–20)
toteutumista Suomessa ja laatinut oppaita seksuaalikasvatukseen ja
-neuvontaan.

– Tarvitsemme jatkossakin tutkimustietoa seksuaali-
ja lisääntymisterveydestä kuten seksuaalioikeuksien toteutumisesta,
seksuaalikasvatuksen vaikuttavuudesta, nuorten seksuaaliterveydestä,
moninaisten perheiden tukemisesta perhesuunnittelupalveluissa ja
seksuaaliongelmista parisuhteissa voidaksemme tarjota ihmisille heidän
tarpeitaan vastaavaa tietoa ja palvelua. Myös tarve seksuaalikasvatuksen 
kehittämiselle on jatkuva, ja materiaaleja erityisesti pienten lasten 
kasvatukseen tarvitaan lisää, sanoo Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Vetoomuksen 
allekirjoittaneet järjestöt painottavat, että lakkauttaminen olisi
 erityisen vahingollista keskeneräisen sote-uudistuksen ja translain
uudistuksen kannalta. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä 
ihmisoikeuskysymyksissä on saavutettu viime vuosina monia edistysaskelia 
kuten tasa-arvoisen avioliiton laillistaminen ja pian voimaan astuva 
vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ratifiointi. Alan kansallinen
  toimintaohjelma ja sen päivittäminen on tiivistänyt valtion ja 
järjestötoimijoiden välistä yhteistyötä. Nyt suuri osa tehdystä työstä 
uhkaa valua hukkaan, vetoomuksessa todetaan.

– SELI-toiminnot 
vastaavat myös tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen 
toimintaohjelman (2012–16) toimeenpanosta erityisesti tiedottamisen
 osalta. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien tarve saada tietoa
 tyttöjen ympärileikkauksista on kuitenkin entisestään lisääntynyt.
 Asiasta tiedottamiseen jatkossa ei ole osoitettu henkilö- tai
taloudellisia resursseja, mikä on huolestuttavaa, huomauttaa 
Naisasialiitto Unionin vt. pääsihteeri Taru Anttonen.

Vetoomuksen allekirjoittajina ovat Naisasialiitto
 Unioni ry, Väestöliitto ry, Ihmisoikeusliitto ry, Seta ry, Exit – pois
 prostituutiosta ry / Nuorten Exit, Suomen Seksologinen Seura, 
Sexpo-säätiö, Monika-Naiset liitto ry ja NYTKIS ry.

Vetoomus SELI-toimintojen säilyttämiseksi

Lisätietoja:
Taru Anttonen, vt. pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni ry, 040 773 9632
Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto, 050 574 1775