Translaki vaatii kiireellistä uudistamista

Lausunto translain uudistamisesta

Naisasialiitto Unioni kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä translain uudistamisprosessin aloittamisesta.

Suomi on saanut nykyisestä laista huomautuksia useilta kansainvälisiltä ihmisoikeuselimiltä ja
ihmisoikeusjärjestöiltä.[1] Esitetty uudistus translaista ei kuitenkaan poista lain ihmisoikeusongelmia kuin osittain. Sukupuoltaan korjaavan sterilisaatiovaatimuksen poistaminen on erittäin tervetullut uudistus ihmisoikeus- ja tasa-arvonäkökulmasta. Tämä kuitenkin nostaa Suomen ihmisoikeustilanteen transsukupuolisten kohtelun osalta ainoastaan minimitasolle.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) toimeenpanoa valvova asiantuntijakomitea tarkasteli Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia 20.2.2014 pitämässään kokouksessa. Kuten lakiluonnoskin toteaa, niin komitea suositteli, että Suomi muuttaa pikaisesti translakia niin, että transsukupuolisten henkilöiden sukupuoli voidaan vahvistaa ilman, että heidän täytyy mukautua stereotyyppisiin käsityksiin maskuliinisesta tai feminiinisestä ulkonäöstä tai käyttäytymisestä. Odotus stereotyyppisten sukupuoliroolien mukaisesta käytöksestä ja ulkonäöstä on haitallista yhteiskunnalle laajemminkin, sillä se vahvistaa käsityksiä tietynlaisesta ”oikeasta” mieheydestä ja naiseudesta.

Esitys ei ehdota poistavaksi kolmea jäljelle jäävää ihmisoikeusnäkökulmasta ongelmallista vaatimusta: vaatimusta täysi-ikäisyydestä, vaatimusta stereotyyppisessä sukupuoliroolissa elämistä ja vaatimusta lääketieteellisestä selvityksestä. Naisasialiitto Unionin mielestä sukupuolen juridisen vahvistamisen ei tulisi olla tarpeettoman byrokraattinen ja nöyryyttävä prosessi. Esimerkiksi Tanskassa ja Argentiinassa henkilön juridinen sukupuoli vahvistetaan henkilön ilmoituksen perusteella (harkinta-ajan jälkeen).


[1] http://trasek.fi/2014/06/11/ihmisoikeusjarjestot-suomen-uudistettava-translaki-kiireellisesti/