Tuula Juvosesta Vuoden Lyyti 2016

Naisasialiitto Unioni on nimittänyt vuoden 2016 Lyytiksi akatemiatutkija, dosentti Tuula Juvosen. Lyyti-arvonimi myönnetään vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä.

Juvonen on toiminut sukupuolentutkimuksen opiskelijoille ja muulle tiedeyhteisölle innostavana, kaikki osapuolet huomioon ottavana opettajana, mentorina ja esikuvana. Juvosen työ lesbo-, homo-, ja queer-tutkimuksen parissa, erityisesti paikallisen lesbohistorian tutkimuksessa on uraa uurtavaa. Hänen vuorovaikutuksensa on aitoa ja vilpitöntä, ja hänen opetusmetodinsa ovat alati uudistuvia ja ajan hermolla. Juvonen rohkaisee myös opiskelijoitaan aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, eikä hän ole opettajana, tutkijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana pelännyt arkojakaan aiheita.

Tuula Juvonen on seksuaali- ja sukupuolikysymyksiin erikoistunut akatemiatutkija Tampereen yliopistossa. Hänen panoksensa tasa-arvon edistämisessä on ollut merkittävä niin tutkijana, opettajana kuin yhteiskunnallisena keskustelijanakin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat Suomessa monenlaista syrjintää, ja siksi Juvosen tekemä arvokas työ näiden kysymysten parissa ansaitsee tunnustuksen.

Juvonen on väitellyt Tampereen yliopistosta sosiaalipolitiikan oppiaineesta vuonna 2002, ja hänen palkittu väitöskirjansa käsitteli homoseksuaalisuutta koskevien merkitysten ja uskomusten rakentumista sotien jälkeisessä Suomessa. Tuoreimmassa kirjassaan (2015) Kaapista kaapin päälle: Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa, hän käsittelee Suomen ja Saksan lesbo- ja homopolitiikkaa ja -poliitikkoja 1970-luvulta nykypäivään. Käynnissä olevassa tutkimushankkeessaan hän problematisoi lesboyhteisöjen historiankirjoittamisen vakiintuneita konventioita. Lisäksi hän johtaa syksyllä 2015 alkanutta akatemiaprojektia, jossa tutkitaan affektiivista vallankäyttöä hetero-, bi- ja lesbosuhteissa Aiemmissa tutkimushankkeissa Juvonen on tutkinut muun muassa erilaisia homoseksuaalisuutta koskevan tiedontuotannon ammattikäytäntöjä. Juvonen palkittiin vuonna 2012 Tampereen yliopiston Hyvä opettaja -palkinnonnolla.

Naisasialiitto Unioni nimittää Vuoden Lyytin Unionin edesmenneen aktiivin ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen eli Lyytin muistoksi. Arvonimen saaja palkitaan Naisasialiitto Unionin perinteisessä Kesäjuhlassa Villa Salinissa Helsingin Lauttasaaressa 8.6.2016.

Lyyti nimettiin nyt 18. kerran. Palkinnon ovat aikaisemmin saaneet mm. ministeri Elisabeth Rehn, sairaanhoitaja, tutkija Fadumo Dayib, Kynnys ry:n puheenjohtaja
Amu Urhonen, stand up -koomikko Heli Sutela, muusikko Paula Vesala, kirkkoherra Marja-Sisko Aalto, kirjailija Anja Snellman, vankilanjohtaja Kaisa Tammi-Moilanen ja Helsingin yliopiston Kristiina-Instituutti.

Lisätietoja: vt. pääsihteeri Taru Anttonen, paasihteeri(at)naisunioni.fi, p. 040 773 9632