Ulkoministeriö myönsi kehitysyhteistyötukea Naisasialiitto Unionin Peru-hankkeelle

Suomen ulkoministeriö on myöntänyt Naisasialiitto Unionille hanketuen perulaisten kotiapulaisten oikeuksia edistävään projektiin vuosille 2013-2015.

Naisasialiitto Unioni sai Suomen ulkoministeriöltä rahoituksen kotiapulaisten oikeuksien ja ihmisarvoisen työn edistämistä ajavaan projektiin vuosille 2013-2015. Projektin toteutuksesta vastaa Unionin Limassa toimiva perulainen kumppanijärjestö AGTR-La Casa de Panchita.

Kotiapulaiset kuuluvat Perun yhteiskunnan ja työmarkkinoiden haavoittuvimpiin väestöryhmiin. Suurin osa heistä on maalta kaupunkiin muuttaneita vähävaraisten perheiden tyttöjä ja naisia, jotka jättävät kotikylänsä paremman elämän toivossa. Heitä kohdellaan kuitenkin toisen luokan kansalaisina ja heidän oikeuksiaan poljetaan järjestelmällisesti.

Kotitaloustyö muodostaa yhden laajimmista informaalin talouden sektoreista. Kotiapulaisten oikeuksista on laki vuodelta 2003, mutta sitä ylenkatsotaan laajasti. Palkkataso on alle minimipalkan, ja työnantaja katsoo usein majoituksen ja ruoan riittäväksi korvaukseksi tehdystä
työstä. Työpäivät venyvät jopa 16 tuntisiksi ilman vaadittavaa 24 tunnin taukoa, lomia tai sosiaaliturvaa. Yksityisissä kotitalouksissa työskentely altistaa usein tapahtuvalle työnantajien väkivallalle ja hyväksikäytölle.

Hankkeen tavoite on myötävaikuttaa kotiapulaisten asemaan työntekijöinä ja kansalaisina kaikkine oikeuksineen. Tavoitteena on myös kotiapulaisten voimauttaminen, jotta he pystyisivät paremmin neuvottelemaan oikeuksistaan ja täyttämään velvollisuutensa. Hanke koostuu työkoulutuksista,
lakineuvontapalveluista sekä osallistavista teatterityöpajoista, joissa kotiapulaiset voivat harjoitella neuvottelutaitojaan.

Hanke toteutetaan järjestön Limassa sijaitsevassa toimintakeskuksessa nimeltä La Casa de Panchita, josta kaikki aktiviteetit koordinoidaan. Samoissa tiloissa sijaitsee myös työnhakutoimisto joka auttaa kotiapulaisia työnetsinnässä ilmaiseksi.

Suomessa projektia koordinoi Naisten kehitysapuryhmä.

Naisten kehitysapuryhmä on myös mukana Naisten joulumessuilla Wanhassa Satamassa. Myynnissä on perulaisten kotiapulaisten tekemiä käsitöitä.

AGTR-La Casa de Panchitan web-sivut:
www.gruporedes.org