Unioni lähetti Alma Median toimitusjohtajalle Friidun

Kannanottona Johanna Korhosen työsuhteen purkamiseen Naisasialiitto Unioni on tänään 3.10.2008 lähettänyt postitse Alma Median toimitusjohtajalle Kai Telanteelle Friidu-käsikirjan, jossa käsitellään tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia.

Naisasialiitto Unionissa on seurattu hämmästyneenä Alma-median toimia ja sekavia julkisuuteen annettuja lausuntoja Lapin Kansan päätoimittaja-asiassa. On laissa kiellettyä syrjintää, jos seksuaalinen suuntautuminen aiheuttaa työsuhteen purkamisen. Tasa-arvo-ongelman tekee asiasta myös se, että päinvastoin kuin Johanna Korhosen kohdalla, miespäätoimittajan puolison poliittinen aktiivisuus ei ole Alma Media -konsernissa heikentänyt päätoimittajan nauttimaa luottamusta.

Friidu on tarkoitettu peruskoulun ylempien luokkien ja lukion opetusmateriaaliksi, mutta se toimii myös vanhempien kohdalla erinomaisena tietojen päivittäjänä. Friiduun perehtymällä Alma Media toivottavasti osaa jatkossa välttää syrjivät ja Suomen perustuslain hengen vastaiset teot.

Lisätietoja Friidusta:

http://www.ihmisoikeusliitto.fi/julkaisut/friidu