Venäläisten feministien sodanvastainen manifesti

Helmikuun 24. päivän aamuna noin kello 5:30 Moskovan aikaa Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti ”erikoisoperaation” Ukrainassa tarkoituksenaan ”denatsifioida” ja ”demilitarisoida” itsenäinen valtio. Operaatiota oli valmisteltu pitkään. Venäläisiä joukkoja oli siirretty Ukrainan rajalle useiden kuukausien ajan. Maamme johto kielsi kuitenkin viimeiseen asti, että suunnitteilla olisi sotilaallinen hyökkäys. Tiedämme nyt, että tämä oli vale. 

Venäjä on julistanut sodan naapurimaataan vastaan. Tällä teollaan se riistää Ukrainalta itsemääräämisoikeuden ja mahdollisuuden rauhanomaiseen elämään. Painotamme – yhä uudestaan – että Venäjän hallituksen aloittamaa sotaa on käyty jo kahdeksan vuotta. Itä-Ukrainan sota oli seurausta Krimin niemimaan laittomasta liittämisestä Venäjään. Emme usko, että Venäjän johtoa tai presidenttiä on missään vaiheessa kiinnostanut Luhanskin ja Donetskin asukkaiden kohtalo, ja näiden kansantasavaltojen tunnustaminen kahdeksan vuoden jälkeen oli vain alkusoittoa Ukrainan valloittamiselle vapautuksen nimissä. 

Venäjän kansalaisina ja feministeinä me tuomitsemme tämän sodan. Feminismi ei poliittisena voimana voi koskaan asettua puolustamaan sotilaallista aggressiota ja miehitystä. Venäjän feministinen liike kamppailee haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien puolesta ja kehittääkseen tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet elää ja toimia, eikä siinä yhteiskunnassa ole sijaa väkivallalle eikä aseellisille selkkauksille.

Sota merkitsee väkivaltaa, köyhyyttä, pakolaisuutta, rikkinäisiä elämiä, epävarmuutta, tulevaisuuden näkymien katoamista. Sota on sovittamattomassa ristiriidassa feministisen liikkeen perusarvojen ja tavoitteiden kanssa. Sota syventää sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja tuhoaa ihmisoikeuksien saralla saavutetut parannukset vuosiksi eteenpäin. Sodan väkivalta on paitsi pommeja ja luoteja myös seksuaalista väkivaltaa: kuten historiasta tiedämme, sota-alueella jokaisen naisen riski joutua raiskatuksi kohoaa moninkertaisesti. Näistä ja monista muista syistä johtuen venäläisten feministien ja kaikkien ihmisten, jotka jakavat feministiset arvot, on noustava vastustamaan maamme johdon aloittamaa sotaa.

Putinin julkilausumista käy ilmi, että nyt käynnissä olevaa sotaa käydään myös hallituksen ideologien julistamien ”perinteisten arvojen” säilyttämiseksi – arvojen, joiden puolesta Venäjä on ryhtynyt saarnaamaan maailmanlaajuisesti rankaisten väkivallalla tahoja, jotka eivät allekirjoita näitä arvoja tai joilla on toisenlaiset näkemykset. Kuka hyvänsä kriittiseen ajatteluun kykenevä ymmärtää, että näihin ”perinteisiin arvoihin” kuuluvat sukupuolten epätasa-arvo, naisten riistäminen ja kaikkien patriarkaatin ahtaisiin normeihin sopimattomien elämäntapojen, identiteettien ja toiminnan tukahduttaminen valtiovallan taholta.  Naapurimaan miehitystä on pyritty oikeuttamaan vetoamalla näihin kieroutuneisiin normeihin sekä demagogisen ”vapautuksen” nimissä, ja näistä syistä venäläisten feministien täytyy vastustaa tätä sotaa kaikin keinoin. 

Nyky-Venäjällä feministit ovat aktiivinen poliittinen toimija, yksi harvoista. Venäläiset vallanpitäjät eivät pitkään mieltäneet feminististä liikettä uhaksi eivätkä valtiovallan sortotoimet rajoittaneet meitä yhtä paljon kuin muita poliittisia ryhmiä. Nykyään Venäjällä toimii yli neljäkymmentäviisi feminististä järjestöä Kaliningradista Vladivostokiin, Donin Rostovista Ulan-Udeen ja Murmanskiin. Kutsumme venäläisiä feministiryhmiä ja järjestäytymättömiä feministejä liittymään feministiseen sodanvastaiseen rintamaan. Meitä on paljon ja yhdessä pystymme mihin vain: Viimeisen vuosikymmenen aikana feministinen liike on saanut huomattavaa medianäkyvyyttä ja kasvanut merkittäväksi kulttuuriseksi voimaksi. Nyt on aika muuttaa nämä saavutukset poliittiseksi voimaksi.  Me olemme sodan, patriarkaatin, autoritarismin ja militarismin vastavoima. Me olemme tulevaisuus.

Vetoamme feministeihin kautta maailman:

  • Osallistukaa rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja kampanjoikaa kaduilla ja verkossa Ukrainan sotaa ja Putinin diktatuuria vastaan, organisoikaa omaa toimintaa. Voitte käyttää vapaasti materiaaleissanne ja julkaisuissanne feministisen sodanvastaisen vastarintaliikkeen symbolia ja hastageja #FeministAntiWarResistance ja #FeministsAgainstWar.
  • Levittäkää tietoa Ukrainan sodasta ja Putinin mielivallasta. Koko maailman täytyy tukea nyt Ukrainaa ja kieltäytyä auttamasta Putinin hallintoa millään tavalla. 
  • Jakakaa tätä manifestia. On tärkeää osoittaa, että feministit vastustavat tätä sotaa – ja kaikkia sotia. On myös tärkeää näyttää, että vielä on olemassa venäläisiä aktivisteja, jotka ovat valmiita yhdistämään voimansa vastustaakseen Putinin hallintoa. Me olemme kaikki vaarassa joutua valtion vainoamaksi tällä hetkellä ja tarvitsemme tukeanne. 

Alkuperäinen teksti on julkaistu Jacobin-verkkojulkaisussa ja sen on kirjoittanut feministiryhmä Russian Feminist Anti-War Resistance. Ryhmän yhteyshenkilö on Lontoossa asuva Ella Rossman. Ryhmän muut jäsenet pysyttelevät turvallisuussyistä anonyymeinä.

Suomennos: Rosa Aaltonen