Vuoden Lyyti Anu Suorannalle

Naisasialiitto Unioni ry nimitti Lyydian päivänä 23.5.2010 Vuoden Lyytiksi VTT Anu Suorannan, joka on väsymättömästi puolustanut epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien oikeuksia ja kehittänyt ratkaisumalleja sääntelyn, työelämän oikeuksien ja sosiaaliturvan yhdenvertaistamiseksi. Lyyti-arvonimi myönnetään vuosittain tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä.

Tutkija Anu Suoranta on toiminut Tieteentekijöiden liiton sosiaaliturvatyöryhmän puheenjohtajana sekä tehnyt pitkäjänteistä yhteiskuntapoliittista vaikuttamista mm. apurahalla työskentelevien tutkijoiden ja taiteilijoiden sosiaali- ja eläketurvan parantamiseksi. Apurahalla työskentelevien sosiaaliturvan takaava laki astui voimaan vuoden 2009 alusta.

2000-luvulla moninaistuneet ´epätyypillisen´ työn teettämisen tavat ovat vakiintuneet osaksi työmarkkinoita. Määräaikaiset työsuhteet ja osa-aikatyö kasaantuvat erityisesti naisille ja niillä on pitkäaikaisia, vahingollisia vaikutuksia naisten taloudelliseen asemaan. Työn teettämisen tapa pätkittäin tai vajaana läpäisee työmarkkinakentän kaupan myyjästä tutkijaan. Suoranta on esittänyt pätkätyön vaikutusten arvioinnin – ”pävauksen” – käyttöönottoa työehtosopimuksissa sekä työ- ja sosiaalilainsäädännössä. Yhtä lailla kuin lakien sukupuolivaikutuksia on määrä arvioida (suvaus), vastaava arviointi on käynnistettävä siitä, miten normit tunnistavat ja kohtelevat erilaisia työn suorittajia.

Suoranta on väitöskirjassaan (Halvennettu työ, Vastapaino 2009) tuonut esille, että epävarmat työsuhteet eivät ole sattumaa, eivätkä edes uusi ilmiö. Työn pätkiminen on seurausta työnantajapoliittisista valinnoista. Palkkatyö ei aina ole toimeentulon synonyymi, vaan säännöllisen epäsäännöllisesti teetetty työ tuottaa taloudellista ja sosiaalista turvattomuutta. Koska naiset edelleen kantavat pääasiallisen vastuun hoivatyöstä ja erityisesti pienten lasten kotona hoitamisen aiheuttamat taloudelliset menetykset kasaantuvat heille, silpputyö ja siihen usein liittyvä heikko sosiaaliturva on erityisen sukupuolittunut ongelma. Työn teettäminen pätkittäin johtaa yhä useammin tilanteisiin, jossa lapsen saannin jälkeen työmarkkinoille palaavilla äideillä ei ole työsuhdetta johon palata. Vuonna 2007 paluutyösuhde puuttui yli puolelta vanhempainrahaa saavista ja yli puolelta kotihoidontukea saavista.

Naisasialiitto Unioni nimittää Vuoden Lyytin Unionin edesmenneen aktiivin ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen eli Lyytin muistoksi. Arvonimen saaja palkitaan kuvanveistäjä Virpi Kannon veistoksella Naisasialiitto Unionin perinteisissä Hattujuhlissa Villa Salinissa Lauttasaaressa kesäkuun alussa. Lyyti nimettiin nyt kahdennentoista kerran.

Tällä hetkellä VTT Anu Suoranta työskentelee hankekoordinaattorina Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:ssa määräaikaisessa työsuhteessa hankkeessa ”Työn teettäminen reiluksi – turvaa pätkittyyn työelämään”.

 

Lisätietoa naisten vanhempainvapailta työelämään paluun esteistä, ks. myös: Haataja Anita, selvitys vähimmäismääräisen vanhempainrahan kehityksestä sekä työsuhteen yleisyydestä vanhempainrahan ja kotihoidontuensaajilla, Kela 2008