Vuoden Lyyti Marja-Sisko Aallolle

Naisasialiitto Unioni ry nimitti Lyydian päivänä 23.5.2009 Vuoden Lyytiksi Imatran kirkkoherran virasta virkavapaalla olevan Marja-Sisko Aallon. Tulemalla julkisuuteen sukupuolenkorjausprosessissa olevana luterilaisen kirkon pappina Aalto on Naisasialiitto Unionin näkemyksen mukaan tehnyt tärkeällä tavalla näkyväksi kirkossa ja yhteiskunnassa edelleen vallitsevia epätasa-arvoisia rakenteita, ja näin luonut edellytyksiä naisten ja muiden syrjittyjen ryhmien aseman parantamiselle. Lyyti-arvonimi myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä.

Vaikka ihmiset ovat monin tavoin erkaantuneet uskonnosta, kirkolla on edelleen suuri yhteiskunnallinen merkitys ja arvovalta. Naisasialiitto Unionin näkemyksen mukaan Marja-Sisko Aalto on rohkeasti ja ansiokkaasti tuonut laajan yleisön tietoisuuteen luterilaisen kirkon valtajärjestelmää, joissa etusijalla ja vallanpitäjinä ovat ensisijaisesti miehet. Niin sukupuoli- kuin heteroseksuaalisuuden normin rikkominen paljastaa, miten syrjinnän kohteeksi ovat kirkon piirissä vaarassa joutua kaikki, jotka eivät vastaa perinteistä kuvaa papista.

Kirkon suhtautuminen kaikkeen, mikä poikkeaa perinteisestä papin normista, heijastuu koko yhteiskuntaan. Esimerkiksi naisten, transsukupuolisten ja homoseksuaalisten ihmisten syrjintä kirkon piirissä ylläpitää näiden ryhmien heikompaa asemaa myös kirkon ulkopuolella. Aallon julkisuuteen tuleminen on feministisesti merkittävä teko, joka edistää niin naisten kuin muidenkin syrjittyjen ryhmien aseman parantamista.

Nimittämällä Marja-Sisko Aallon vuoden Lyytiksi aisasialiitto Unioni haluaa luoda tilaa myös feministiteologialle sekä kriittiselle keskustelulle uskonnon sukupuolittuneisuudesta.

Naisasialiitto Unioni nimittää Vuoden Lyytin Unionin edesmenneen aktiivin ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen eli Lyytin muistoksi. Arvonimen saaja palkitaan kuvanveistäjä Virpi Kannon veistoksella Naisasialiitto Unionin perinteisissä Hattujuhlissa Villa Salinissa Lauttasaaressa kesäkuun alussa. Lyyti nimettiin nyt yhdennentoista kerran.