Vuoden Lyyti Tyttöjen Ella ry:lle

Naisasialiitto Unioni ry nimesi Tyttöjen Ella ry:n Vuoden Lyytiksi toiminnasta tyttöjen ja nuorten naisten hyväksi Lyydian päivänä 23.5. Lyyti-arvonimi myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta tasa-arvotyöstä.

Tyttöjen Ella ry – Flickornas Ella rf on nuorten naisten vuonna 2001 Turussa perustama puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton feministinen järjestö, joka toimii tasa-arvon ja tyttöjen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Ellan päämääränä on edistää tyttöjen hyvää itsetuntoa ja turvallisuudentunnetta sekä naisten välistä yhteisöllisyyttä.

Yhdistys järjestää tytöille ja nuorille naisille omaehtoista toimintaa suomeksi ja ruotsiksi. Tyttöryhmissä työstetään vetäjän eli ellan kanssa naiseksi kasvamiseen liittyviä teemoja ja harrastetaan yhdessä tyttöjen toiveiden pohjalta. Muita toimintamuotoja ovat kouluvierailut, leirit, koulutukset, luennot ja keskusteluillat.

”Kehitämme myös koko ajan uutta koulutusta vetäjille”, kertoo Minna Seikkula Ellasta. ”Lisäksi käytännön kaksikielisyys on toiminnassa tärkeää. Kokouksissa kukin puhuu omaa äidinkieltään, vaikka tyttötoimintaa onkin toistaiseksi ollut joko suomeksi tai ruotsiksi.”

Ellan periaatteisiin kuuluvat sukupuolisensitiivisyys ja seksuaalisuuteen ja sukupuoliin liittyvien normien ja roolien kyseenalaistaminen. Ellassa arvostetaan erilaisuutta ja moninaisuutta sekä ellojen että ella-toiminnassa kohdattavien tyttöjen välillä. ”Haluamme tarjota ellojen oman kokemuksen kautta tytöille ulkopuolisista malleista ja odotuksista vapaita tiloja”, sanoo Ella-toiminnassa mukana oleva Jenny Öhrman. ”Tyttönä oleminen ei ole välttämättä niin helppoa, joten kannustamme tyttöjä kasvamaan vahvoiksi ja rohkeiksi ihmisiksi.”

Ella ei ole perinteinen yhdistyshierarkiaan perustuva järjestö, vaan pohjaa verkoston tavoin vapaaehtoispohjalta toimivien itsenäisten ryhmien työskentelyyn. Yhdistyksellä on noin 50 jäsentä ja toimintaa Helsingissä sekä Turussa.

Ellan uudet tieto- ja ideapankkina toimivat verkkosivut avautuvat lähipäivinä osoitteissa www.tyttojenella.org ja www.flickornasella.org.

Naisasialiitto Unioni nimittää Vuoden Lyytin Unionin edesmenneen aktiivin ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Eeva-Liisa Tuomisen eli Lyytin muistoksi nyt kymmenettä kertaa. Arvonimen saaja palkitaan kuvanveistäjä Virpi Kannon veistoksella.