Yhteislausunto: Hyökkäykset ja vihapuhe sateenkaari-ihmisiä kohtaan saatava loppumaan!

Naisasialiitto Unioni on mukana Seta ry:n koordinoimassa yhteislausunnossa 59 muun organisaation kanssa.

Me allekirjoittaneet olemme hyvin huolestuneita sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan vihamielisen ilmapiirin kehityksestä Suomessa ja globaalisti.
 
Suomessa Pride-tapahtumiin kohdistui viime vuonna laajasti häirintää ja vihatekoja. Tänä vuonna hyökkäyksiä ja vahingontekoja ei ole tehty vain Pride-tapahtumiin vaan sateenkaarevaan kulttuuritapahtumaan Helsingissä ja ravintoloihin Tampereella ja Joensuussa.
 
Viha on lisääntynyt sekä siellä, missä sateenkaarioikeudet ovat paremmalla tolalla että siellä, missä ne olivat jo heikot tai olemattomat. Ruotsissa on peruttu tänä vuonna tapahtumia väkivallan uhan vuoksi ja Oslon sateenkaaribaariin kohdistui väkivaltainen isku viime kesänä. Ugandassa on tullut voimaan äärimmäisen sateenkaarivihamieliset lait. Yhdysvaltojen osavaltioissa on tullut voimaan useita sateenkaaritiedon antamista ja transnuorten tarvitsemaa terveydenhuoltoa rajoittavia lakeja.
 
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuva häirintä ja vihapuhe ovat lisääntyneet. Vihapuheen vaikutukset ovat sateenkaariyhteisöille ja yksilöille vakavat – pelko lisääntyy ja avoimuus vähenee, vähemmistöstressi heikentää terveyttä kokonaisuudessaan ja osallisuus yhteiskuntaan haurastuu entisestään.
 
Sateenkaari-ihmisten olemassaolon, oikeuksien ja yhteiskunnallisen näkyvyyden vastustaminen on koventunut. Käytetty retoriikka lietsoo vihaa ja ennakkoluuloja, ja sitä ovat käyttäneet myös johtavat poliitikot. Myös mediassa levitetään loukkaavia ja leimaavia tekstejä.
 
Erityisen huolissamme olemme sateenkaarilapsista ja -nuorista, joiden emme halua kohtaavan samaa mitä lukuisat aiemmat sukupolvet. Sateenkaarilapsilla ja -nuorilla on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Turvaton kouluympäristö, asiallisen tiedon puute sekä häirintä heikentävät näiden lasten ja nuorten terveyttä sekä edellytyksiä kasvaa onnellisiksi aikuisiksi.
 
Vihatekoja, häirintää ja väkivaltaa ei saa missään tapauksessa hyväksyä. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja elämään ilman pelkoa väkivallasta tai syrjinnästä on taattava. Tämä vaatii julkiselta vallalta aktiivisia toimia ja asiaan tulee suhtautua sen vaatimalla vakavuudella. Nyt ei voi enää katsoa ohi! Vaadimme, että valtiovalta vahvistaa toimia sateenkaari-ihmisten turvallisuuden parantamiseksi ja syrjinnän poistamiseksi viipymättä!
 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY
Akaa Pride ry
Amnesty International Suomen osasto
Dreamwear Club DwC ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
H.O.T ry
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Helsinki Pride -yhteisö
Ikaalinen Pride
Inari Pride
Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry
Jyväskylän Seta ry
Jämsän nuorisovaltuusto
Kainuun Seta ry
Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry
Lahden Seta ry
Lakeuden Sateenkaari ry
Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)
Lappeenranta Pride ry
Lastensuojelun Keskusliitto
Miehet ry
Naisasialiitto Unioni
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry
Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Uskontojen uhrien tuki ry
Oulu Pride ry
Pienen Kylän Pride
Polyamoria ja monisuhteisuus ry
Pori Pride
Porvoon Seta ry
Queerstavi Pride ry
Raseborg Pride/Raasepori Pride
Raseborgs Regnbåge rf
RKP-nuoret
Rovaniemen seta
Ruovesi Pride
Sastamala Pride
Satakunnan Seta ry
Sateenkaarihistorian ystävät ry
Sateenkaari-ikkuna ry
Sateenkaariopettajat ry
Sateenkaariperheet ry
sateenkaariseniorit ry
Sateenkaariyhdistys Malkus ry
Seta ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry.
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto
Taideyliopiston ylioppilaskunta
Trans ry
Transfeminiinit ry – Transfeminina rf
Translasten- ja nuorten perheet ry
Trasek ry
Turun seudun mummolaakso
Turun seudun Seta ry
UN Women Suomi
Vasemmistonuoret
Vasemmisto-opiskelijat
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry