loading

Päivähoito tärkeä osa naisen asemaa

HS mielipide11.3.2007 Vaalien lähestyessä on käyty keskustelua jokaista lasta koskevan päivähoito-oikeuden rajoittamisesta. Näyttää siltä, että päivähoidon rajoittamisesta on tullut populistinen vaaliase, jolla ratsastetaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien perheiden ja naisten kustannuksella. Keskustelijoiden huolena tuntuu olevan, että työttömät tai vauvan kanssa kotona olevat vanhemmat panevat lapsensa hoitoon ja vievät hoitopaikat työssäkäyviltä. Kuitenkin Kuntaliiton selvityksen mukaan vuonna […]

Perhevapaat uudistettava kokonaan

HS Mielipide 20.9.2006 Sari Sarkomaa (HS mielipide 11.9.) puuttui tärkeään asiaan kritisoidessaan juuri eduskunnalle annettua lakiesitystä perhevapaiden uudistuksesta. Vapaiden tasaisempi jakautuminen naisille ja miehille sekä naisten työmarkkina-aseman parantaminen ovat toki hyviä tavoitteita. Lakiesityksessä ehdotetaan kuitenkin äitiysrahan nostamisen ja vanhempainvapaan ajankohdan joustamisen lisäksi isän vanhempainrahan nostamista 10 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin äidin. Tältä osin esitys siis viestittää, […]

7 syytä kieltää seksin osto

Vapaaehtoista ja pakotettua prostituutiota on vaikea erottaa toisistaan. Valtaosa maailman prostituoiduista on peräisin köyhistä ja kurjista oloista ilman todellisia vaihtoehtoja. Monet ovat joutuneet lapsuudessaan seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi ja vasta myöhemmin voineet myöntää, että prostituutio ei ollut vapaa valinta. Maailmanlaajuisesti keskimääräinen aloittamisikä on 14 vuotta, ja prostituoidut joutuvat ottamaan ainakin viisi asiakasta päivässä. Vain paritukseen tai ihmiskauppaan […]

Prostituutio ihmisoikeusloukkaus kaikkia naisia ja tyttöjä vastaan

HS mielipide Keskustelussa seksin oston kriminalisoinnista on viime aikoina nostettu esille muun muassa se, ettei prostituutiota voi käsitellä sukupuolineutraalisti: suurin osa prostituoiduista on naisia ja asiakkaista miehiä (Ingrid Heickell, HS mielipide 22.3.). Lisäksi Jouni Varanka ja Jussi Aaltonen kyseenalaistivat kirjoituksessaan miehen oikeuden ostaa seksiä (HS mielipide 23.3.). Julkisuudessa enemmistönä näyttävät kuitenkin olevan näkemykset, joissa prostituutio […]

TASA-ARVOKYSYMYKSET OVAT TÄRKEITÄ MYÖS PRESIDENTTIÄ VALITTAESSA

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen Suomessa vaatii edelleen pitkäjänteistä työtä yhteiskunnan jokaisella tasolla. Monissa kysymyksissä olemme jopa jäämässä EU:n keskiarvon alapuolelle. Naisten ja miesten palkkaero ei ole kaventunut. Perhekustannusten epätasainen jakautuminen estää nuorten naisten vakinaista työllistymistä ja rasittaa varsinkin pieniä palveluyrityksiä. Maaseudulla tilojen sukupolvenvaihdokset hoidetaan usein naispuolisten perillisten kannalta eriarvoisesti. Erityisesti asennetasolla presidentin merkitys on suuri. […]

1 8 9 10